måndag 13 juli 2015

Hitler vs Ateism

Verkligen? Ska jag gå på Godwins lag nu? Inte riktigt. Hitler ville inte bara utplåna judar...Hitler var troende kristen och såg religionen som ett viktigt verktyg för sina politiska och millitära mål. Därför var ateism något han inte var förtjust i.

"Vi var övertygade om att människan behöver och kräver denna tro. Vi har därför tagit strid mot ateistiska rörelsen, inte enbart genom några teoretiska förklaringar. Vi har utraderat rörselsen." Adolf Hitler i ett tal i Berlin 24 Oktober 1933

"Vi tolererar igen i vår rang som ifrågasätter kristendomen. Vår rörelse är kristen" 
Adolf Hitler i ett tal i Passau 27 Oktober 1928

Gemene kristen kommer sticka ut huvudet och säga att Hitler inte agerade i enlighet med kristen lära. Dom får dock förklara förjande verser i bibeln:

5 Mosebok 2:33-34 Men Herren, vår Gud, krossade honom, och vi intog alla hans städer och utrotade alla, även kvinnor och barn. Ingenting lät vi leva

5 Mosebok 7:2 När Herren, er Gud, överlämnar dem åt er för att förgöras, måste ni göra det utan förbarmande. Gör inte några överenskommelser med dem och visa dem ingen barmhärtighet, utan utplåna dem fullständigt.

5 Mosebok 7:16 Du måste förgöra alla folk som Herren, din Gud, ger dig makten över. Visa ingen barmhärtighet mot dem och tillbe inte deras gudar! Gå inte i den fällan!

5 Mosebok 13:15 ska ni genast ingripa mot den staden och förgöra alla dess invånare med svärd och till och med all boskap.

5 Mosebok 20:16-17 I de städer som ligger inom det utlovade landets gränser ska du inte skona något. Förgör allt levande! Du ska fullständigt utrota hetiterna, amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna och jebuseerna. Det är den befallning som Herren, din Gud, har gett dig.

Josua 6:21 De utplånade allt levande, kvinnor och män, unga och gamla, oxar, får, åsnor, ja, allt.

Josua 10:40 På så sätt besegrade Josua och hans armé hela landet, folken och kungarna i bergsbygden, på syd- och låglandet och på bergssluttningarna. De dödade alla i hela landet, precis som Herren, Israels Gud, hade gett befallning om

1 Samuelsboken 15:2-3 Detta är Herrens ord till dig: 'Jag har beslutat mig för att göra upp med Amaleks folk, eftersom de vägrade mitt folk att gå över deras område, när de kom från Egypten. Gå nu och förgör hela Amaleks folk fullständigt. Utrota män, kvinnor, barn, ungdomar, oxar, får, kameler och åsnor!'

lördag 22 mars 2014

Kritik av Islam - Islamofobi?

Islamofobi är en relativt ny term vars definition är ständigt debatterad. Jag använder termen Anti-Muslim för att beskriva åsikter som syftar till att demonisera en folkgrupp. Eller helt enkelt främslingsfientlighet och rasism. Sekulär religionskritik däremot handlar om att utmana dogmer, fördomar och vidskepelser som, precis som rasism, har en splittrade effekt på samhället. I.o.m att främlingsfientliga använder bastardiserad "religionskritik" i sin retorik kan det verka svårt att se distinktionen om man är oinsatt.

Så känner du igen en Anti-Muslim

Försöker göra en poäng av att ställa Muslimsk kultur mot västerländsk kultur
Ser Muslimer som en homogen grupp
Talar om "Muslimers krav"
Kritiserar Islam men sätter Kristendom på en piedestal
Avfärdar liberala muslimer
Talar för "counterjihad"
Dubbelmoral och projektion i största allmänhet
Bygger argumenten på fördomar och hat

Exempel på Anti-Muslimer


Pat Condell
Ayaan Hirsi Ali
SION (Robert Spencer & Pamela Geller)
SD, NSF, SVP, SMR (samt motsvarande runt om i Europa)
Kristna högern i USA

Sekulära Islamkritiker


Sara Mohammed
Sakine Madon
Nima Dervish
Taslima Nasrin
Maryam Namazie
Caroline Fourest
Centralrådet för Ex-Muslimer

Youtube-personligheter mm
Klingschor
TheRationalizer
DickDynasty666
TheJinnAndTonicShow
ArabAtheistBroadcast

onsdag 31 juli 2013

Biblens och Koranens intolerans mot homosexuella3 Mos 18:22:
Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse

Koranen 7:80-84:
OCH [MINNS] Lot som sade till sitt folk: "Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er. Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt! Hans folk svarade inte, men de sade [till varandra]: "Vi måste driva bort dem ur vår stad! De är människor som vill hålla sig rena!" Och Vi räddade honom och hela hans hus utom hans hustru, som var bland dem som dröjde sig kvar, när Vi lät ett regn [av död och förintelse] falla över dem. Se där hur slutet blev för dessa obotfärdiga syndare!

torsdag 30 maj 2013

Att skaka eller inte skaka

http://www.expressen.se/gt/vagrade-skaka-hand--far-30-000-i-skadestand/

En icke-troende muslimsk man som jobbar för färdtjänsten berättade för mig om en rullstolsbunden muslimsk kvinna som han möter i tjänsten. Flera gånger ramlar hon och skadar sig på väg in och ut ur taxin. Inte p g a att chauffören är ouppmärksam utan för att hon undviker beröring av mannen, av religiösa skäl.

Inte bara i Sverige pågår diskussionen om hur mycket det offentliga ska vika sig för religiösa seder. I Tunisien avvisade rektorn en elev som krävde att få bära slöja, av säkerhetsskäl. Detta var varit normen det Tunisiska skolväsendet i flera årtionden. I detta fallet ledde det till att Islamister stormade skolbyggnaden och misshandlade personalen. http://blogs.reuters.com/faithworld/2013/04/12/islamists-storm-tunisian-school-after-it-bars-woman-student-with-face-veil/

Vad vinner vi på att kuva oss för förlamande bronsåldersmyter?

onsdag 22 maj 2013

Är Islam fientligt mot kvinnors rättigheter?


Ahmed Riza, revolutionär och ledarfigur för oppositionen mot Ottomanska monarkin i slutet på 1800-talet, I ett brev till sin syster:
"Om jag vore en kvinna så skulle jag omfamna ateism och aldrig bli muslim. Föreställ dig en religion som tvinga på en lagar som alltid gynnar män men som är vansklig för kvinnor. Så som att tillåta min man att ha ytterliga tre fruar och ett obegränsat antal konkubiner. Houri som väntar honom i himmlen, medan jag skyler mitt huvud och ansikte så som en mjölnares häst. Vid sidan av detta vore jag inte tillåten att skilja mig från en man som alltid hindrade mig från att roa mig, men jag skulle vara tvungen att underställa mig hans slag. Håll denna religion borta från mig."

Mer i L'Orientalists uppsats om frågestälningen:
http://youtu.be/26o_EO0t4v0

fredag 30 mars 2012

Samhällsklasserna

Utmärkande drag hos samhällklasserna i dagens Sverige:

Överklassen - Hamstrar kapital
Övre medelklassen - Har Illusioner om hur ens livsstil gör skillnad
Lägre medelklassen - Skyller alla problem på underklassen
Underklassen - Saknar tro på samhället