onsdag 31 juli 2013

Biblens och Koranens intolerans mot homosexuella3 Mos 18:22:
Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse

Koranen 7:80-84:
OCH [MINNS] Lot som sade till sitt folk: "Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er. Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt! Hans folk svarade inte, men de sade [till varandra]: "Vi måste driva bort dem ur vår stad! De är människor som vill hålla sig rena!" Och Vi räddade honom och hela hans hus utom hans hustru, som var bland dem som dröjde sig kvar, när Vi lät ett regn [av död och förintelse] falla över dem. Se där hur slutet blev för dessa obotfärdiga syndare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar