måndag 13 juli 2015

Hitler vs Ateism

Verkligen? Ska jag gå på Godwins lag nu? Inte riktigt. Hitler ville inte bara utplåna judar...Hitler var troende kristen och såg religionen som ett viktigt verktyg för sina politiska och millitära mål. Därför var ateism något han inte var förtjust i.

"Vi var övertygade om att människan behöver och kräver denna tro. Vi har därför tagit strid mot ateistiska rörelsen, inte enbart genom några teoretiska förklaringar. Vi har utraderat rörselsen." Adolf Hitler i ett tal i Berlin 24 Oktober 1933

"Vi tolererar igen i vår rang som ifrågasätter kristendomen. Vår rörelse är kristen" 
Adolf Hitler i ett tal i Passau 27 Oktober 1928

Gemene kristen kommer sticka ut huvudet och säga att Hitler inte agerade i enlighet med kristen lära. Dom får dock förklara förjande verser i bibeln:

5 Mosebok 2:33-34 Men Herren, vår Gud, krossade honom, och vi intog alla hans städer och utrotade alla, även kvinnor och barn. Ingenting lät vi leva

5 Mosebok 7:2 När Herren, er Gud, överlämnar dem åt er för att förgöras, måste ni göra det utan förbarmande. Gör inte några överenskommelser med dem och visa dem ingen barmhärtighet, utan utplåna dem fullständigt.

5 Mosebok 7:16 Du måste förgöra alla folk som Herren, din Gud, ger dig makten över. Visa ingen barmhärtighet mot dem och tillbe inte deras gudar! Gå inte i den fällan!

5 Mosebok 13:15 ska ni genast ingripa mot den staden och förgöra alla dess invånare med svärd och till och med all boskap.

5 Mosebok 20:16-17 I de städer som ligger inom det utlovade landets gränser ska du inte skona något. Förgör allt levande! Du ska fullständigt utrota hetiterna, amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna och jebuseerna. Det är den befallning som Herren, din Gud, har gett dig.

Josua 6:21 De utplånade allt levande, kvinnor och män, unga och gamla, oxar, får, åsnor, ja, allt.

Josua 10:40 På så sätt besegrade Josua och hans armé hela landet, folken och kungarna i bergsbygden, på syd- och låglandet och på bergssluttningarna. De dödade alla i hela landet, precis som Herren, Israels Gud, hade gett befallning om

1 Samuelsboken 15:2-3 Detta är Herrens ord till dig: 'Jag har beslutat mig för att göra upp med Amaleks folk, eftersom de vägrade mitt folk att gå över deras område, när de kom från Egypten. Gå nu och förgör hela Amaleks folk fullständigt. Utrota män, kvinnor, barn, ungdomar, oxar, får, kameler och åsnor!'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar